Služby

SÚKROMNÍ ZÁKAZNÍCI

Domácnosti

 • Pranie a žehlenie
 • Žehlenie doma vypratej bielizne
 • Zabezpečenie chemického čistenia

DOnáška DO DOmácnosti prebieha v čase podľa dohody so zákazníkom, štandardne v rozpätí 18,00 – 20,00 hod.

ORGANIZÁCIE A SÚKROMNÉ SPOLOČNOSTI

Ubytovacie zariadenia

 • pranie, žehlenie a chemické čistenie osobnej bielizne hostí
 • zabezpečenie čistenia hotelovej bielizne
 • údržba hotelových uniforiem a kostýmov
 • primerané ošetrovanie ostatných druhov hotelových textílií

Gastronomické zariadenia

 • zabezpečenie prania a žehlenia reštauračnej bielizne
 • zabezpečenie prania a žehlenia pracovného oblečenia  čašníkov, kuchárov a iných zamestnancov kuchyne

Zdravotnícke zariadenia a ambulancie

 • Pranie a žehlenie rovnej bielizne
 • Údržba oblečenia lekárov a ostatného personálu
 • Údržba oblečenia pacientov a klientov zapožičiavané zariadením

Kompletnosť týchto služieb dopĺňa vyzdvihnutie a nadväzné doručenie zákazky pracovníkom spoločnosti Naja na zákazníkom určené miesto.