O nás

ŽEHLENIE NAJA

Pranie a žehlenie osobnej a posteľnej bielizne patrí k samozrejmým potrebám každého človeka. Narastajúcim počtom povinností, ktoré sú na jedinca denne kladené sa tieto činnosti stávajú príťažou a sú často odsúvané na posledné miesto zostávajúcich povinností. Zákazníci spoločnosti Naja svoj čas využívajú efektívne a starostlivosť o svoju bielizeň zverili do našich rúk – do rúk profesionálov.

Vysoká konkurencia hotelových a reštauračných zariadení kladie nemalé nároky na prevádzkovateľov, aby bol ich servis bezchybný. Čisté lôžkoviny, obrusy, uteráky a perfektne upravené uniformy personálu sú základným predpokladom k spokojnosti zákazníkov. Sme hrdí na to, že je to práve spoločnosť Naja, ktorá pomáha svojimi službami podporovať kredit a dobré meno mnohých zariadení.

Spoločnosť Žehlenie Naja pôsobí v oblasti pracích, čistiacich a žehliacich služieb už viac ako desaťročie a za toto obdobie si získala, vďaka kvalite poskytovaných služieb, popredné miesto na Slovenskom trhu.

I keď základnou prioritou firmy je dokonalé vypratie a vyžehlenie bielizne, za samozrejmosť je považovaná aj presnosť dodržania dohodnutého termínu dodania služby.

Citát: „Ručné žehlenie nebude asi nikdy vytlačené, pretože niektoré časti bielizne sa strojom vyžehliť nedajú.“

O NÁS

Spoločnosť Naja vznikla v roku 1996 ako jedna z prvých súkromných organizácií zabezpečujúcich starostlivosť o odevy a bielizeň. Spočiatku sa  orientovala výlučne na žehlenie odevov a bielizne pre domácnosti. Ako sa postupne menil a dynamizoval život v nových spoločenských podmienkach, trh ukázal, že dopyt po týchto službách je oveľa silnejší a rozsiahlejší . Reagovali sme na túto situáciu rozširovaním portfólia  služieb a otváraním ďalších prevádzok.

Kým v roku 1996 tvorili kolektív traja pracovníci v jednej prevádzke, dnes pracuje pre spoločnosť NAJA niekoľko desiatok ľudí v troch samostatných prevádzkach s viaczmenným režimom. Kredit našej spoločnosti NAJA podčiarkuje aj fakt, že sme sa svojimi profesionálnymi službami natoľko etablovali na slovenskom trhu, že sme sa stali pre našich zákazníkov silným, stabilným a konkurencie schopným partnerom.

GALÉRIA